ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapom látogatóját, valamint szolgáltatásom igénybe vevőjét az általam alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

 

1. Milyen alapelveket követek az adatkezelés során?

 

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölöm vagy helyesbítem.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. Ki vagyok?

 

Az adatok kezelője: Jobbágy András egyéni vállalkozó

Székhely/postázási cím: 2111 Szada, Jókai utca 22/B

Adószám: 55748199-1-33

Kapcsolat: andras@honlapszaki.hu

 

3. Milyen adatokat kezelek?

 

A honlap látogatásakor (Google Analytics): IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A honlap látogatásakor (Facebook Pixel): a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, anonimizált IP cím, földrajzi helyszín. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek részletei: cookie élettartam: 30 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása. További információk: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

Email-feliratkozás. A weboldalon lehetősége van feliratkozni az email-listára. Ebben az esetben a felhazsnáló önkéntesen hozzájárul az alábbi adatok kezeléséhez: keresztnév, email cím. Az email listáról a felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni. Az adatok tárolására a Mailchimp szoftvert használom (részletek alább).

Üzenet küldés a Kapcsolat oldalon keresztül. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, telefonszámot és email címet kérek megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.

 

 

4. Miért kezelem az adatokat? 

 

 • hogy biztosítsam a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működését
 • hogy ellenőrizzem és javítsam a szolgáltatásaim minőségét
 • hogy mérjem a látogatottságot
 • hogy kapcsolatot tarthassak a felhasználókkal
 • hogy rendszeres hírlevelet küldhessek olvasóimnak

Minden megadott adatot bizalmasan kezelek, és harmadik fél számára nem adok ki. Kivételt képez, ha a 1) felhasználó feliratkozik az email listára (Mailchimp vagy Mailerlite)

1. MailChimp

Az email lista kezelése a MailChimp szolgáltatására épül. A hírlevelek teljesítése érdekében kizárólag a következő adatokhoz férek hozzá: keresztnév és email cím. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat, és kérheti adatai törlését is az andras@honlapszaki.hu címen. A leiratkozott felhasználók adatait külön kérés nélkül is rendszeresen törlöm. Az adatokat a MailChimp külső félhez nem továbbítja.

 • Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
 • Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

2. MailerLite

Az email lista kezelése a MailerLite szolgáltatására épül. A hírlevelek teljesítése érdekében kizárólag a következő adatokhoz férek hozzá: keresztnév és email cím. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat, és kérheti adatai törlését is az andras@honlapszaki.hu címen. A leiratkozott felhasználók adatait külön kérés nélkül is rendszeresen törlöm. Az adatokat a MailerLite külső félhez nem továbbítja.

 • Név: MailerLite Limited
 • Cím: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

 

5. Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

 

A felhasználó az adatkezelésről:

 • tájékoztatást kérhet
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
  (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jóváhagyása. A megadott adatokat a felhasználó írásbeli kérésére 10 napon belül töröljük. A Google Analytics által létrehozott sütik 30 napig érvényesek, ezt követően automatikusan törlődnek. A session ID-k a honlap elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap:https://naih.hu/

6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok a tevékenységemre?

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)